W jaki sposób powinno się rozliczyć pit 36? Co musimy o tym wiedzieć? Jakie sprawy są najbardziej istotne?

  • Posted on: 11 July 2018
  • By: addmean
Właściciele firm, którzy są opodatkowaniu podatkiem od dochodu od osób fizycznych powinni rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, najlepiej wedle progresywnego rodzaju skali podatkowej, lub za pomocą podatku liniowego.
Termin na przedłożenie takiego rozliczenia mają do ostatniego dnia kwietnia.


Jeśli chodzi o pierwszą sytuację to powinni zrobić rozliczenie| na formularzu pit 36, przedsiębiorcy zaś opodatkowani liniowo wykorzystują pit 36L. Dla jednego, jak i drugiego przypadku najłatwiej zastosować pomoc w postaci programu komputerowego. Jak w związku z tym pit 36 online najłatwiej go rozliczyć, tak jest najszybciej oraz bez problemów Zapraszamy na stronę partnera - Takie zeznanie pit 36 oraz pit 36l należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia roku, który ma miejsce po roku podatkowym.


Jeżeli jednakże ostatnia doba terminu złożenia zeznania pit2016 wypada w sobotę lub dzień niepracujący, to za ten ostatni termin bierze się kolejny dzień po dniu wolnym . Każdego roku wygląda to inaczej, więc różnie to wypada, należy o tym pamiętać. podatek od dochodu, który wynika z zeznania pit 36 to podatek należny od dochodów podatnika, które otrzymał on w roku podatkowym, albo też właściwy organ podatkowy określi decyzję, w której zawrze inny podatek.


firma
Author: HazteOir.org
Source: http://www.flickr.com


Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, można też wysłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania, jakie wysyłamy listem poleconym uważa się oczywiście datę stempla pocztowego.
Za każdym razem warto przejrzeć zasady ogólne odnośnie pitu 36, chociaż w razie problemów pomocny będzie pit 2017 program, za sprawą którego z łatwością można wypełnić deklarację.