W jaki sposób opłacać podatek od wynajmu mieszkania? Przepisy dotyczące opodatkowania zysków z wynajmu

  • Posted on: 11 July 2018
  • By: addmean
Właściciele wynajmujący mieszkanie mają obowiązek rozliczać się z uzyskanego dochodu w US-ie, bo poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że wynajmujący mieszkanie, dom lub garaż osiąga przychód pod postacią zarabianego czynszu. Problemów podatkowych wiążących się z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najistotniejszy jest tym samym wybór formy rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Osoby wynajmujące nieruchomości mają kilka rozwiązań. Jednym ze sposobów odprowadzania należności podatkowych jest podatek (Wrocław usługi prawne) dochody pod postacią ryczałtu ze stawką 8,5 proc. Niezróżnicowaną stawkę tego podatku od umowy najmu wprowadzono w pierwszych miesiącach 2010 roku. Stawka procentowa podatku zryczałtowanego odnosi się do zarówno najmu incydentalnego, jak i innych umów najmu własności prywatnej, które nie funkcjonują w ramach prowadzonej firmy. Podatek od najmu da się także rozliczać w formie ogólnej, czyli z wzięciem pod uwagę skali podatkowej 18 proc. lub - https://minirandki.pl/speed-dating-krakow/ - 32 proc. przychodu. Dodajemy wówczas dochody z najmu do dochodów pozyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich osobno. Taka forma opodatkowania może się okazać rentowna dla osób, które wyłożyły niebotyczne pieniądze na zakup, odnawianie i naprawy mieszkań do wynajęcia, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a w związku z tym – zapłacić mniejszy podatek -

Kwestię wyboru najkorzystniejszej dla wynajmującego formy opodatkowania należy przedstawić naczelnikowi organu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli dokonaliśmy wyboru, aby rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po tym, w którym rozpoczęliśmy zarabiać z wynajmu). Jeśli termin ten następuje w wolne od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się kolejny dzień. W celu wybrania opodatkowania wystarczy przesłać oświadczenie na piśmie do adekwatnej placówki US.

Nie istnieje ustalony wzór takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się ze złożeniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i obowiązek odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie możliwość przejść dopiero w następnym roku.