Kiedy warto zabiegać o fundusz inwestycyjny

  • Posted on: 3 January 2018
  • By: addmean
Fundusze inwestycyjne są dobrze znanym i entuzjastycznie stosowanym przez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono swobodniej osiągalne niż Giełda i zapewnia większe możliwości niż kredyt. W większości wypadków pozwala aktualnym posiadaczom zachować kontrolę nad firmą.
biznesmen
Author: mendhak
Source: http://www.flickr.com


prywatne fundusze inwestycyjne
Source: pixabay


Zastanówmy się kiedy warto o to źródło zabiegać?


Kredyt, leasing bądź jakakolwiek inna forma długu jest zazwyczaj dostępna jedynie w pewnych granicach oraz z określonym przeznaczeniem. Gdy to źródło finansowania zostaje spożytkowane, niezbędna jest inwestycja w kapitał. Zdobycie do tego celu partnera w formie funduszu inwestycyjnego jest pewnym z częściej spotykanych rozwiązań. Kwota kapitału pochodzącego od funduszu może być znacznie wyższa aniżeli wynika to ze zdolności kredytowej jednostki. Prywatne fundusze inwestycyjne nie wyczekują gwarancji na majątku spółki bądź wspólników więc nie ograniczają zdolności kredytowej, wyczekują jedynie uczestnictwa w zarządzaniu a także przyszłych dochodach.


Innym bodźcem wprowadzenia do firmy funduszu jako inwestora może być chęć zdobycia od niego know-how, dostępu do technologii, dojścia do sieci dystrybucji etc. Jest to możliwe jeżeli w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się firma czy też przedsiębiorstwa, których aktywność może kreować z naszą ponadprogramową wartość. Będąc udziałowcem w takich podmiotach fundusz będzie wymuszał współpracę pomiędzy nimi. Może to być kooperacja między fabrykantem a siecią dystrybucji, współpraca pomiędzy dwoma wytwórcami funkcjonującymi na różnych terenach, koordynacja nabytków, organizacja logistyki itd.


w pracy
Author: hackNY.org
Source: http://www.flickr.com


Prywatne fundusze inwestycyjne są dobrą ścieżką wyjścia kiedy niektórzy akcjonariusze, udziałowcy chcą wycofać się ze spółki, zaś drudzy nie mają funduszy na odkupienie ich akcji albo z innych przyczyn nie chcą tego uczynić. Przy dobrych perspektywach rozkwitu przedsiębiorstwa oraz gwarancji zaangażowania ze strony pozostałych wspólników fundusz może nabyć mniejszościowy udział z intencją późniejszej odsprzedaży.Aby wybrać fundusz nieodzowny nam będzie niezależny doradca finansowy. Celem każdego funduszu inwestycyjnego jest szybki wzrost wartości portfela. Tego oczekują od niego inwestorzy, którzy lokują w nim swe pieniądze. Prędki wzrost wartości znaczy przynajmniej 30% na rok.