Jaki jest wizerunek chlebodawcy w postrzeganiu pracownika.

  • Posted on: 2 February 2018
  • By: addmean
Czy sponsorowanie rozwoju pracobiorcy koreluje z jego satysfakcją z aktywności zawodowej?


Pracobiorca usatysfakcjonowany to pracobiorca dobrze wynagrodzony, ale czy to tylko jeden argument świadczący o zadowoleniu z pracy zarobkowej? Ogromna część pracobiorców coraz to częściej zauważa, że możliwość postępu i podwyższania kwalifikacji w zakładzie pracy jest nierozłączną składową satysfakcji z pracy.


Osoby aktywne zawodowo pożądają podnoszenia swoich kompetencji i poczucia, że robią w życiu coś mającego sens.


We współczesnym świecie spotykamy się z coraz bardziej modnym trendem finansowania przez chlebodawców kursów zakładających podwyższenie kompetencji i wiedzy pracobiorców.
Pracodawca ponosi całkowite opłaty wynikające z organizacji kursów, w następstwie skłaniając pracownika do samorozwoju. Przykładem potwierdzającym ten fakt jest darmowe szkolenia Gdańsk, praktykowane przez przedsiębiorców w Gdańsku już od wielu lat.


Moda na opłacanie takich przedsięwzięć rozpowszechnia się. Najczęściej na takie formy pomocy w rozwoju decydują się niemałe zakłady pracy, ale małe firmy również nie pozostają w tyle i też starają się o pakiety bezpłatnych szkoleń dla pracowników.


towar
Author: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Source: http://www.flickr.com


Chlebodawcy oferują osobom zatrudnionym też szkolenia podnoszące kompetencje, na przykład organizują kursy z najbardziej przydatnych umiejętności takich jak umiejętność pracy na komputerze czy z technik efektywnej rozmowy. Bywają też nietypowe opcje kursów jak na przykład kurs detektyw.
Podsumowując, podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych poprzez inwestycję w szkolenia kompetencyjne, nie tylko pozytywnie oddziałuje na oblicze firmy, ale też podwyższa zadowolenie z pracy osób zatrudnionych.