Czym są akcje i jakie typy akcji zdołamy dzisiaj wyliczyć?

  • Posted on: 18 April 2018
  • By: addmean
Akcje to papiery wartościowe z branży finansów, które łączą w sobie prawa o charakterze niemajątkowym oraz majątkowym jakie wynikają z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej lub również akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki mieści pewne rzeczowe dane, takie jak na przykład nazwę firmy, jej siedzibę i adres, datę zarejestrowania spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i dużo innych.

Inwestycje, papiery wartościowe
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Każde te dane są nadzwyczaj ważne i niewątpliwie nie może ich zabraknąć w tym dokumencie. Akcje mogą okazać się nieważne, kiedy nie uwzględniono w nich takich punktów, jak na przykład oznaczenie (poznaj znaki przeciwpożarowe oferowane przez bhp-online.com) wartości nominalnej akcji, numer, rodzaj akcji, seria, sygnatura zarządu i dużo innych.W dzisiejszych czasach możemy wyróżnić dwa rodzaje emisji akcji. Pierwsza z nich to emisja założycielska, a następna to emisja kolejna. W kodeksie spółek handlowcy przytoczono również różne rodzaje akcji. Jedną z nich są akcje imienne, w jakich uprawomocnienia są przyznawane osobie prawnej lub fizycznej, jaka została określona w dokumencie. Następnym typem są akcje na okaziciela, oznacza to, że uprawomocnienia są przyznawane każdej osobie, która jest posiadaczem owego dokumentu. Dziś zdołamy też wyróżnić akcje gotówkowe, jakie są pokrywane w formie walutowej, na dodatek występują także akcje aportowe, które są pokryte pewnym wkładem pieniężnym a także akcje (przejdź dalej) uprzywilejowane, które są akcjami imiennymi i mogą odnosić się praw majątkowych bądź również praw niemajątkowych. Mało tego możemy jeszcze wyróżnić akcje nieme, to znaczy, że akcjonariuszowi nie przysługuje żadne prawo do głosu, jednak właściciel takiej akcji jest uprzywilejowany co do wysokości dywidendy. Są dodatkowo akcje założycielskie, i także akcje do jakich został przypisany obowiązek powtarzających się świadczeń niefinansowych.

Akcje są drukowane przez spółki akcyjne, niemniej spółki te mogą jeszcze wydawać inne typy papierów wartościowych, takie jak na przykład świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie oraz także świadectwa użytkowe.